Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija
Osobni podaci


Stjepan Damjanović

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Akademik
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Ivana Lučić 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 6120-083
E-mail adresa: