Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zdenko Segetlija - Biografija

Rođen u Brođancima (županija Osječko - baranjska).

Linkovi:
http://www.efos.hr/nastavnici/zsegetlija/zivotopis.html