Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zdenko Segetlija - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Trgovinsko poslovanje
Logistika
Poslovna logistika
Granski marketing - marketing trgovine i usluga
Poslijediplomska nastava

Marketing u trgovini
Ekonomski fakultet u Osijeku

Management informacijske tehnologije
Ekonomski fakultet u Osijeku