Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zdenko Segetlija - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica
Naselje D. Cesarić 9
Grad
31 550 Valpovo
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel. +385 31 652 322
GSM 091 54 249 54

E-mail adresa


Članovi obitelji

Marija Segetlija, supruga
računovođa
 
Ljiljana Vrbešić, kćer
dipl. ing. preh.tehn.
 
Dalibor Segetlija, sin
dipl. oec.