Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zdenko Segetlija - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Razvoj maloprodajne strukture u Republici Hrvatskoj

Strukturne promjene u Istočnoj Hrvatskoj

Razvoj maloprodajne strukture u Republici Hrvatskoj

Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane