Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zdenko Segetlija - Projekti

Natrag na pregled projekata

Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane
Šifra projekta: 010-0000000-3353
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Trgovina na malo ima značajnu ulogu u gospodarstvu i u društvu. Međutim, unatoč otvorenosti tržišta, učinci trgovine na malo u gospodarstvu Republike Hrvatske nisu zadovoljavajući. Promet u m2 po 1 stanovniku niži je nego u razvijenom svijetu, a i regionalni indeks kupovne snage za Republiku Hrvatsku u njezinu okružju (Austrija, Italija, Madžarska, Slovenija) relativno je nizak (oko 0,42). S druge pak strane, u posljednjih desetak godina uvoz hrane rastao je mnogo brže od izvoza. Za hrvatske proizvođače hrane problem nisu samo relativno zatvorena i posebno zahtjevna vanjska tržišta, nego i sve veći problemi u kanalima distribucije na domaćem tržištu. Naime, krupni maloprodajni lanci (Retail Chains) koji djeluju na području Republike Hrvatske zbog svoje pregovaračke snage imaju mogućnosti zatvaranja tržišta i uvjetovanja odnosa na štetu hrvatskih proizvođača. Isto tako, oni traže povezivanje u vrijednosne lance (žele upravljati opskrbnim lancem), a to znači uporabu suvremenih informatičkih tehnologija i ekspertnih sustava zasnovanih na njima. . Stoga se ciljevi istraživanja općenito odnose na doprinos za postizanje više razine učinkovitosti distributivne trgovine hrane u Republici Hrvatskoj (osobito poslovni rezultati iskorištenja prodajne površine i radne snage trebaju biti bolji od konkurencije), posebno na temelju kvalitetnijih tipova prodavaonica, distribucijskih organa i kanala, kao i sniženja transakcijskih troškova. Hipoteza za rješavanje navedenih problema su novi, učinkovitiji organizacijski oblici distributivne trgovine (posebno tipovi prodavaonica) na temelju uporabe suvremenih menadžmentskih tehnologija i poslovnih strategija u kojima se u obzir uzimaju kompletni vrijednosni lanci. Rezultatima istraživanja bi se gospodarskim subjektima iz distributivne trgovine hranom ponudila suvremena rješenja u njihovoj razvojnoj strategiji. To bi rezultiralo njihovom većom učinkovitošću (gore navedeni pokazatelji mogli bi se dalje provjeravati), a time i konkurentnošću na domaćem i na inozemnom tržištu. Važnost predloženoga istraživanja proizlazi iz činjenice što tek međunarodni vrijednosni lanci, osobito za male zemlje poput Republike Hrvatske, pružaju izglede za gospodarski razvoj

Voditelj projekta: Zdenko Segetlija
E-mail adresa:

Ustanova: Ekonomski fakultet u Osijeku
Trajanje: 01.03.2008. -

URL Projekta: http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove