Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Zdenko Segetlija - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Trgovinsko poslovanje, Poslovna logistika, Marketing u trgovini na malo, Vertikalni marketing, Distribucijski sustavi, E - commerce