Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Ilišin

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Politologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Amruševa 11
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 1 48 10 264
E-mail adresa: