Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Ilišin - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
Doktor znanosti

 
Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
Magistar znanosti