Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Ilišin - Zaposlenja

Centar za istraživačku, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost SSOJ-a
1984 - 1986
 
Centar društvenih djelatnosti SSOH-a
Odjel / Odsjek: Znanstveno-istraživački odsjek
1979 - 1984
 
Institut za društvena istraživanja, Zagreb
1986 -
 
Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
1992 -