Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Ilišin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: sociologije mladih, sociologije politike, sociologije kulture i sociologije masovnih medija.