Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Nikša Gligo - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
profesor komparativne književnosti i engleskoga jezika i književnosti

 
Filozofska fakulteta
Ljubljana
Slovenija
profesor muzikoloških predmeta

 
Muzička akademija
Sveučilište u Zagrebu
magistar muzikologije

 
Filozofska fakulteta
Ljubljana
Slovenija
doktorat muzikoloških znanosti