Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Nikša Gligo - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Nagrada "Josip Juraj Strossmayer"
2000
Nagrada "Josip Andreis" Hrvatskog društva skladatelja za knjigu Zvuk - znak - glazba. Rasprave oko glazbene semiografije
2000
Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića
1997
Godišnja državna nagrada za znanost, područje: humanističke znanosti, za Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova
1997
diskografska nagrada "Porin"
1994
Orden viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskog Ministarstva kulture
1992
Nagrada "Josip Andreis" Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske osnove i kriteriji vrednovanja
1987
Nagrada "Josip Andreis" Društva skladatelja Hrvatske za knjiguVarijacije razvojnog kontinuiteta: skladatelj Natko Devčić
1985
Nagrada SKOJ-a za glazbenu kritiku
1969