Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Tomislav Kos - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: * Kabelski televizijski sustavi
* Nove usluge preko CATV mreže
* Satelitska distribucija analognog i digitalnog signala
* Skremblirajuči sustavi u televiziji
* Radio navigacija