Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Ivica Rubelj

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička 54
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/4561-093
E-mail adresa: