Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Višnja Samardžija

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Petretićev trg 2
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 4599350
E-mail adresa: