Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Višnja Samardžija - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993.
Doktor društvenih znanosti, polje ekonomija

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1978.
Magistar društvenih znanosti, polje ekonomija

 
Fakultet za vanjsku trgovinu
Sveučilište u Zagrebu
- 1974.
diplomirala

 
Srednja škola

-
Osijek
- 1970