Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Višnja Samardžija - Nastavne aktivnosti

Poslijediplomska nastava

Fakultet političkih znanosti (Zagreb) - Hrvatska i Europa
viši predavač

Ostalo

Diplomatska akademija
gostujući predavač