Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Višnja Samardžija - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: europske integracije, politika EU prema Centralnoj, Istočnoj i jugoistpčnoj Europi, integracija Hrvatske u EU