Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirna Valdevit - Biografija

Dr. sc. Mirna Valdevit rođena je u Zagrebu 22. lipnja 1955. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. 1974. godine upisala se na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1978. godine s izvrsnim uspjehom. Nakon diplomiranja zaposlila se u poduzeću Kinematografi. Od 1980. godine obnaša dužnost asistenta iz predmeta Osnove statistike. Za višeg asistenta izabrana je 2000. godine. 2004. godine izabrana je u zvanje docenta. Izvodi nastavu iz predmeta Statistika.

1980. godine upisala je poslijediplomski studij 'Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize'. Magistrirala je 1986. godine obranivši rad pod naslovom 'Metode analize netipičnih vrijednosti varijabli u regresijskom modelu'. Stupanj doktora znanosti stekla je 1999. godine na temelju obrane doktorske disertacije 'Ekonomska aktivnost ženskog stanovništva Hrvatske'.

Sudjelovala je u radu više stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Radovi dr. sc. Mirne Valdevit odnose se na područja regresijske analize, netipičnih vrijednosti, demografije - ekonomske aktivnosti žena, fleksibilnih oblika rada, održivog razvoja.