Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirna Valdevit - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
Doktor društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1980 - 1986
Magistar znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1974 - 1978
Diplomirani ekonomist

 
Srednja škola

Gimnazija
- 1974