Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirna Valdevit - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Materinski i inojezični hrvatski

Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija