Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirna Valdevit - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Regresijska analiza, netipične vrijednosti, demografija - ekonomska aktivnost žena, ekonomska prognostika