Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Damir Bakić - Biografija


Linkovi:
http://web.math.hr/~bakic/