Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Damir Bakić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Teorija reprezentacija

Funkcionalna analiza

Hilbertovi moduli i operatorski prostori

Ortonormirani valići i generalizirane multirezolucijske analize