Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marijana Barić

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Poljoprivreda
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica:Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 01 239 3940
E-mail adresa: