Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Pavo Barišić - Biografija

Rođen je 1959. u G. Dubici, općina Odžak.

Završio je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine
diplomskim radom “Hegelova filozofija prava”.

Diplomirao je studij filozofije, njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983.
radom “Transformacija praktične filozofije”.

Pohađao je postdiplomski studij “Filozofija znanosti” na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku
i magistrirao 1985. tezom “Praktična filozofija u Hegela”.

Stekao je akademski stupanj doktora filozofije 1989. godine na Sveučilištu u Augsburgu disertacijom
“Welt und Ethos. Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes”.

Od 1984. do 1986. radi kao znanstveni asistent na Fakultetu političkih znanosti.

Od 1986. zaposlen je u Odjelu za filozofiju Instituta za povijesne znanosti. Tajnik je Odjela 1988., tajnik Instituta 1989-90.,
ravnatelj Instituta za filozofiju 1991-2001. Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 1999.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 2001. Predaje predmet “Povijest filozofije”
na Filozofskom fakultetu u Zadru i na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Predavao “Filozofiju prava i politike” i kolegij “Ante Starčević” te bio zamjenik i o. d. voditelja na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na kolegiju “Teorije pravednosti” na postdiplomskom studiju “Hrvatska i Europa”
na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Od godine 1993. glavni je i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica
te urednik biblioteke „Filozofska istraživanja“.

Objavio je tri knjige kao autor te četiri knjige kao koautor i urednik, sedam radova u inozemnim časopisima
i publikacijama, osam radova na stranim jezicima, trideset i devet članaka u domaćim publikacijama,
dvadeset dvije stručne recenzije i osamnaest prikaza, dva prijevoda knjiga u koautorstvu.

Organizirao je i bio voditelj znastvenih skupova: Augsburško-zagrebački filozofski razgovori
“Svijet u filozofiji – filozofija u svijetu” (Augsburg 1988, Zagreb 1990, Augsburg 1993),
“Filozofija vremena” (Cres 2000) te na Institutu za filozofiju (1999, 2000) i HAZU 2002.
Sudjelovao na kongresima, simpozijima i pozvanim predavanjima u inozemstvu (Berlin, Bonn, Taegu,
Utrecht, München, Augsburg, Mainz, Beč, Jena) i Hrvatskoj (Dubrovnik, Osijek, Zadar, Rijeka, Cres,
Split, Mali Lošinj, Županja).
Pozvan je kao gostujući profesor na Sveučilište Quansei Gakuin u Japanu 2001-2002.
Linkovi:
http://www.ifzg.hr/
http://www.mzos.hr/default.asp?gl=200404200000018