Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Elis Deghenghi Olujić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Rektorat
Ulica:Zagrebačka 30
Grad:52100 Pula - Pola
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 52 377 020
E-mail adresa: