Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Srećko Goić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Management
Management ljudskih resursa
Management turističkih poduzeća PV
Osnove managementa PV
Osnove poduzetništva PV
Personalni management
Poslovno komuniciranje
Poslovno planiranje