Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Srećko Goić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Management ljudskih resursa, Poslovno komuniciranje