Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Branko Babac - Biografija

Rođen je 28. svibnja 1939. godine u Zadru. Od 1. rujna 1976. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u Osijeku gdje je bio djelatan i to kao asistent (rujan 1976. - ožujak 1980.), zatim kao docent (ožujak 1980. - listopad 1986.), te kao redoviti profesor Uprvne znanosti (listopad godine 1986. nadalje).
Od listopada 1988. redoviti je profesor Upravnog prava. Ove kolegija predaje i danas.Bio je glavnim urednikom fakultetskoga časopisa Godišnjak Pravnoga fakultet u Osijeku (1982. - 1985.), a i sada je član Uređivačkog odbora fakultetskoga časopisa Pravni vjesnik. Obnašao je i dužnost dekana Pravnoga fakulteta u Osijeku od siječnja 1989. do rujna 1990. Bio je članom Matične komisije za oblast prava (1982-1991.), a i sada je članom Matičnoga povjerenstva za pravne znanosti, s mandatom od prosinca 1996. do studenoga 1998.Nakon građanskog preokreta obnašao je u prvoj Vladi položaj Ministra pravosuđa (od 28. lipnja 1990. do 31. srpnja 1991.),kao i položaj Pučkoga pravobranitelja Republike (ombdusman, mediateur), od 2. lipnja 1993. do 28. svibnja 1996. godine.
Sudjelovao je na II.Međunarodnom ustavnom kongresu u Parizu i Aix-en-Provence u kolovozu i rujnu 1987., na V. Okruglom stolu europskih ombdusmana u Lisabonu u lipnju 1994., te na IV. Neformalnim susretajima europskih ombdusmana u Parizu, ožujak 1995. godine.