Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Jasna Hudek-Knežević

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Psihologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Trg I. Klobučarića 1
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 517 176
E-mail adresa: