Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Jasna Hudek-Knežević - Biografija


Linkovi:
http://www.human.pefri.hr/~hudekj/