Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Jasna Hudek-Knežević - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: stres, spolna orijentacija, spolni stereotipi