Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirjana Kasapović - Biografija

Rođena u Sarajevu.
Redovita profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Voditeljica i predavač na poslijediplomskim znanstvenim studijima "Hrvatski politički sustav i upravljanje" i "Komparativna politika" Glavni je istraživač na znanstvenom projektu "Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj" što ga financira Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Glavna urednica znanstvene biblioteke "Politička misao".

U više navrata bila na studijskim boravcima i usavršavanjima u inzemstvu. Kao stipendistica Zaklade Alexander von Humboldt boravila 1994-1995. i 2002. na Institut za političku znanost Sveučilišta u Heidelbergu, U sklopu izrade disertacije u svibnju 1989. bila na studijskom boravku u International Instituut voor Sociale Geschiedens u Amsterdamu. Godine 1986-1987. bila na studijskom boravku u Ljubljani.

Objavila 8 knjiga i oko 70 članaka, studija i rasprava u zbornicima radova, zbornicima izlaganja sa znanstvenih skupova i u znanstvenim časopisima u Hrvatskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.Linkovi:
http://161.53.122.5/EasyWeb.asp?pcpid=279