Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirjana Kasapović - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Izbori i političke stranke
Povijesni razvitak biračkog prava.Političke stranke.Stranački sustavi.

Komparativne politike Srednje i Istočne Europe