Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Tatjana Aparac-Jelušić - Biografija

Rođena u Osijeku, 7. 10. 1948
Obrazovanje: Diplomirani komparatist i profesor talijanskog jezika i književnosti
Magistrirala je na Sveučilištu u Zagrebu 1982. godine u području informacijskih znanosti -
smjer bibliotekarstvo. Tema magistarskog rada: "Razvoj mreže univerzitetskih biblioteka u
Velikoj Britaniji, 1960-1980." – mentorica: dr. Ljerka Markić-Čučuković
U lipnju 1991. doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, područje informacijskih
znanosti, s temom “Mogućnosti teorije bibliotekarstva” - mentorica: dr. Ljerka Markić-
Čučuković, članovi Povjerenstva: prof. dr. sc. Aleksandar Stipčević i prof. dr. sc. Tena
Martinić.

Stručni ispit iz bibliotekarstva položila 1977. godine, a iste je godine upisala postdiplomski
studij iz informacijskih znanosti - smjer bibliotekarstvo.
Akad. god. 1987/88. bila je na stručnom usavršavanju u SAD-u, u New Yorku.
Na Bibliotekarskoj školi (School of Library Services, Columbia University) slušala
predavanja iz kolegija Sveučilišne knjižnice i Poredbeno knjižničarstvo.
U svibnju 1990. posredstvom Britanskog savjeta pohađala u Yorku, Velika Britanija,
dvotjedni međunarodni seminar o nacionalnim bibliotekama.
U studenom 1994. u Bratislavi sudjelovala u radu Unescova seminara o obrazovanju
bibliotečnih i informacijskih djelatnika u zemljama Istočne i Srednje Europe.
U lipnju 1995. pozvana, također u Bratislavu, na Unescov seminar o specijaliziranim
informacijama.
Sudjelovala je na brojnim kraćim seminarima o upravljanju, informacijskim uslugama,
edukaciji.
Godine 2003. boravila je dva tjedna u posjetu američkim knjižnicama i knjižničarskim
akademskim ustanovama u organizaciji Američkog veleposlanstva u Zagrebu.
Znanstveno-nastavna zvanja: U znanstveno zvanje znanstvenog asistenta izabrana je 1984. na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu. Od 1993. u zvanju je docenta, od 1. svibnja 1998. u zvanju izvanrednog profesora,
a od 1. travnja 2002. u zvanju redovitog profesora u području informacijskih znanosti. 2007.
godine izabrana je u trajno zvanje redovitog profesora.
Znanstveno-istraživački rad:
Istraživač na projektu Analiza kulturnog razvoja Hrvatske, 1984-1986.
Istraživač na projektu Bibliotečno-informacijski sustav Zajednice općina Rijeka, 1984-1986.
Do 1995. suradnik na projektu Rječnik knjižničarskog nazivlja. Godine 1995. suradnik
Hrvatskog leksikografskog zavoda na projektu Hrvatski leksikon.
Istraživač i v.d. voditelja znanstvenog projekta Očuvanje, organizacija i uporaba hrvatske

knjižne baštine (130759 te voditeljica istraživanja na nastavku projekta 120027.)
Voditeljica znanstvenog programa: Organizacija, interpretacija i očuvanje hrvatske pisane
baštine od 2007. i projekta Hrvatska pisana baština: teorijske tehnološke pretpostavke
organizacije i zaštite (269-2691220-1018)

Voditeljica istraživačkih projekata koje je odobrilo i financiralo Ministarstvo znanosti RH:
Informatizacija visokoškolske nastave u Republici Hrvatskoj - nastavnici (1998-1999.),
Model prevođenja zvanja knjižničara (2000.), Model permanentnog obrazovanja knjižničara
(2000.)
Suradnica na istraživačkom projektu o knjižničnom sustavu Republike Hrvatske, NISKA.
Nastavni rad:
U razdoblju od 1984/1986. Osnove bibliotekarstva, a uz dopuštenje Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu i izborni kolegij Sveučilišno knjižničarstvo. Od konca osamdesetih godina nositeljica je kolegija: Osnove bibliotekarstva i bibliotečno poslovanje (danas Knjižnično poslovanje i upravljanje), Teorija knjižničnih sustava, Informacijske službe, Uvod u informacijske djelatnosti i Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost (obvezni), te Teorija bibliotečne i informacijske znanosti, Komparativno bibliotekarstvo, Sveučilišne biblioteke i Nacionalne biblioteke (izborni), na redovnim i izvanrednim dodiplomskim studijima u Zagrebu i Osijeku.
Od 1998. do 2001. gostujući je profesor na Katedri za knjižničarstvu u Osijeku, a nakon prijelaza na radno mjesto red. profesora u Osijeku predaje niz kolegija prema starom i novom (bolonjskom) programu. Prijedlog novog nastavnog programa iz informatologije koji je izradila sa svojim suradnicima u Osijeku i Zadru, dobio je dopusnicu 20. lipnja 2005.
Od 2007./2008. nastavnica je na Odjelu za knjižničarstvo (kasnije: Odjela za informacijske znanosti), njegova v.d. pročelnica, a od 2008./2009. do 2012./2013. i njegova pročelnica.
Voditeljica je Izvanrednog studija bibliotekarstva u Zagrebu od njegova pokretanja 1987. godine do 1999.
S talijanskim kolegama, uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za znanost, izradila je Prijedlog združenog diplomskog programa Written Heritage in the Digital Age (Pisana baština u digitalnom okruženju). Upravni je odbor Zaklade 29. siječnja 2007. pozitivno ocijenio rad na projektu a Program je dobio dopusnicu Ministra obrazovanja, znanosti i športa 8. 5. 2008. godine te upisao prvu genaraciju studenata 2008./2009.
Gostujući je profesor u sklopu programa CEEPUS na Visokoj školi za informacijski management u Eisenstadtu, Austrija. Bila je pozvani je predavač na Sveučilištu u Grazu (predmet: Information Systems Management) u ak. godini 2010./2011., a održala je predavanja na Sveučilištu Boras u sklopu pripremnih Erasmus posjeta, 2010./2011.

Poslijediplomska nastava:
Na postdiplomskom studiju iz informacijskih znanosti od 1994. do 2002. nositeljica je kolegija Knjižnice i društvo, te kolegija Zaštita kulturne baštine u knjižnicama. Bila je gost predavač za kolegij Organizacija znanja.
Izradila je sa svojim suradnicima novi program i voditeljica je doktorskog studija Prijenos informacija i društvo znanja koji je dobio dopusnicu Ministra obrazovanja, znanosti i športa 12. siječnja 2009. Prva generacija polaznika upisana 2009./2010.

Radovi:
Objavila je jednu knjigu, sedam poglavlja u knjizi te više od sto znanstvenih i stručnih radova. Održala preko sedamdeset izlaganja na domaćim i dvadeset na inozemnim skupovima.
Uređuje niz Priručnici iz knjižničarstva i pojedine tematske brojeve Vjesnika bibliotekara Hrvatske. Uredila je 23 monografske publikacije.

Uredništva i recenzentski rad:
Bila je članica uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske.
Od 1997. članica uredništva časopisa Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues (osnivač i prvi urednik: Maurice Line, nakladnik: Ashgate & British Library)
od 1998. članica uredništva časopisa Information Processing & Management: an International Journal (editor-in-chief Tefko Saracevic, nakladnik: Pergamon)
od 2001. članica uredničkog odbora međunarodnog časopisa Journal of Documentation (gl. urednik: David Bawden; nakladnik: Emerald).
Glavna je urednica Novosti Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku do 2007. (tiskana i e-inačica) te članica uredništva časopisa Libellarium, od 2008.
Recenzent znanstvenih članaka iz područja informacijskih znanosti za domaće stručne i znanstvene časopise. Recenzent projekta NISKA, 1998-1999.
Recezent u postupcima izbora u zvanja na sveučilištima u Sloveniji, Australiji, Slovačkoj, Južnoafričkoj Republici i SAD-u.
Recenzent znanstvenih projekata u Sloveniji.

Od 2001. godine uključena je u projekte obrazovanja na daljinu.
Od 1998. uključena u izradu programskih osnova za izgradnju ili adaptaciju knjižničnih zgrada (Gradske knjižnice u Zadru, Gradske knjižnice u Rijeci, Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Knjižnice Pedagoške akademije u Zagrebu, Gradske knjižnice u Splitu, Narodne knjižnice i čitaonice Požega, Gradske knjižnice Vinkovci i nove Sveučilišne knjižnice u Zadru.
Voditeljica projekata obnove Knjižnice Isusovačkog kolegija u Dubrovniku i Franjevačke knjižnice u Mostaru te od 2008. Franjevačke knjižnice u Zadru.