Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija


Marina Ajduković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Socijalni rad u kriznim stuacijama
Izborni kolegij

Socijalna gerontologija
Gerontologija kao znanost. Individualno i demografsko starenje. Društveni položaj stare populacije. Etiologija starenja i biološka teorija o starenju. Psihološke promjene i psihogerijatrijski poremećaji u procesu starenja i starosti. Pokretljivost i ovisnost u starih osoba. Međugeneracijski odnosi, izoliranost i usamljenost starih ljudi. Ekonomski položaj u starosti. Osnovni sustavi socijalne sigurnosti starih ljudi. Područja i oblici društvene skrbi o starim ljudima. Vrste, djelatnost i rasprostranjenost različitih organizacija za pomoć i skrb o starim ljudima

Delikvencija i socijalni rad
Delinkvencija i socijalni rad Pojam i značenje delinkvencije. Specifičnosti metodologije istraživanja delinkvencije. Etiologija delinkventnog ponašanja. Proces socijalizacije i delinkvencije. Osobine ličnosti, vrijednosni sistemi i delinkvencija. Fenomenologija delinkventnog ponašanja. Tretman evidentiranih počinitelja krivičnih djela. Uloga i značaj socijalnog rada u timskom procjenjivanju. Normativni odnos reagiranja na delinkvenciju djece i maloljetnika. Odgojne mjere. Problem institucionalizacije. Resocijalizacija. Postpenalna zaštita. Preventivni rada. Stavovi javnosti prema delinkvenciji.

Metode supervizije
Izborni kolegij