Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija


Marina Ajduković - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Socijalni rad u kriznim stuacijama
Izborni kolegij

Ime glavnog predavača: Ajduković Marina (119206)