Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija


Marina Ajduković - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Socijalna gerontologija
Gerontologija kao znanost. Individualno i demografsko starenje. Društveni položaj stare populacije. Etiologija starenja i biološka teorija o starenju. Psihološke promjene i psihogerijatrijski poremećaji u procesu starenja i starosti. Pokretljivost i ovisnost u starih osoba. Međugeneracijski odnosi, izoliranost i usamljenost starih ljudi. Ekonomski položaj u starosti. Osnovni sustavi socijalne sigurnosti starih ljudi. Područja i oblici društvene skrbi o starim ljudima. Vrste, djelatnost i rasprostranjenost različitih organizacija za pomoć i skrb o starim ljudima

Ime glavnog predavača: Ajduković Marina (119206)