Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija


Marina Ajduković - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Delikvencija i socijalni rad
Delinkvencija i socijalni rad Pojam i značenje delinkvencije. Specifičnosti metodologije istraživanja delinkvencije. Etiologija delinkventnog ponašanja. Proces socijalizacije i delinkvencije. Osobine ličnosti, vrijednosni sistemi i delinkvencija. Fenomenologija delinkventnog ponašanja. Tretman evidentiranih počinitelja krivičnih djela. Uloga i značaj socijalnog rada u timskom procjenjivanju. Normativni odnos reagiranja na delinkvenciju djece i maloljetnika. Odgojne mjere. Problem institucionalizacije. Resocijalizacija. Postpenalna zaštita. Preventivni rada. Stavovi javnosti prema delinkvenciji.

Ime glavnog predavača: Ajduković Marina (119206)
URL: http://www.pravo.hr/PRAVO/3_studij/Dodiplomski/socijalni/sazeci4.htm