Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Hrvoje Zorc - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Institut "Ruđer Bošković"
Sveučilište u Zagrebu
- 1991.

 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1977 - 1979
poslijediplomski studij fizike, smjer atomska i molekularna fizika,

 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1970 - 1976

 
Srednja škola

Matematička gimnazija
1966 - 1970

 
Specijalizacije

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Studijski boravak
Ustanova: Omega optical
Država: SAD
25.04.1996 - 21.12.1996
Stečeno zvanje: Rad na razvoju kompleksnih optičkih višeslojnih sustava i uvođenju metode ionski asistirane depozicije pri naparavanju u vakuumu