Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Hrvoje Zorc - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: vakuumska fizika, fizika višeslojnih optičkih sustava, metode kontrole naparavanja tankih slojeva, fizika fullerena, fotodinamička dijagnostika i terapija