Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josipa Giljanović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Ulica:Teslina 10/V
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 021 329 476
E-mail adresa: