Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici


Miljenko Jurković - Dobrovoljne aktivnosti

Pregled dobrovoljnih aktivnosti:
Intramuralne:
Počasni odbor
Izložbena komisija
Znanstveni savjet
Izdavački savjet