Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici


Miljenko Jurković - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član
Izvršni odbor The Prague Network of Dean's of Faculties of Humanities
2007 - danas

član
Rektorski kolegij u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu
2005 - danas

član
Vijeće područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2005 - 2005

član Senata
Sveučilište u Zagrebu
2005 - danas

član
Područno vijeće humanističkih znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost
2005 - danas

član
Prosudbena skupina Ministarstva znanosti za ocjenu projekata iz povijesti umjetnosti
2005 - 2005

član
Povjerenstvo vijeća društveno-humanističkog područja za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Sveučilišta u Zagrebu
2005 - danas

dekan
Filozofski fakultet u Zagrebu
2004 - danas

član
Upravno vijeće Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu
2003 - 2005

predstojnik
Katedra za antiku, kasnu antiku i rani srednji vijek Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta
2001 - danas

prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2000/2001 - 2003/2004

član
Upravno vijeće Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu
1999 - 2000

predsjednik
Prosudbena skupina Ministarstva znanosti za ocjenu projekata iz povijesti umjetnosti
1998 - 1998

član
Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s UN za prosvjetu, znanost i kulturu
1998 - 2000

član
Prosudbena skupina Ministarstva znanosti za ocjenu projekata iz povijesti umjetnosti
1996 - 1996

predsjednik
Upravno vijeće Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu
1994 - 2002

pročelnik
Odjel za arheologiju, etnologiju i povijest umjetnosti Matice hrvatske
1993 - 1995

voditelj i predsjednik Savjeta
Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu
1993 - danas

pročelnik
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta
1991 - 1997
Ostale udruge/društva


član
Koordinacijsko povjerenstvo za poslijediplomski znanstveni studij Kognitivne neuroznanosti
2003 - danas