Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici


Miljenko Jurković - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1990
Doktor humanističkih znanosti, područje povijesti umjetnosti (tema "Romanička sakralna arhitektura na gornjojadranskim otocima")

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1981/1982. - 1984.
Magistar humanističkih znanosti, područje povijesti umjetnosti (tema "Predromanička dekorativna skulptura na dubrovačkom području")

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1976 - 1981
arheologija i povijest umjetnosti

 
Srednja škola

Jezična gimnazija

 
Osnovna škola


 
Tunis
Tunis

 
Trajna izobrazba

Poslijediplomski tečajevi
Seminar za američke studije u Dubrovniku
1982, 1983
 

Specijalizacije

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Ustanova: Sveučilište u Bruxellesu
Grad: Brussels
Država:
1987 - 1988
Stečeno zvanje: -