Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici


Miljenko Jurković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Hrvatska umjetnička baština do "stila 1200." u europskom kontekstu

Hrvatska umjetnička baština od kasne antike do romanike u europskom kontekstu

Ranokršćanska i starohrvatska arhitektura i skulptura

Umjetnička baština Istre od IV. do XV. stoljeća - arhitektura i skulptura

Hrvatski identitet u europskom kontekstu: srednjovjekovna spomenička baština

Druga ministarstva

Izložba Renesansa u Francuskoj

Izložba Hrvatska renesansa

EU

IRCLAMA - International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages

Ostalo

Istraživanja na lokalitetu Kaštelina na otoku Rabu

Istraživanja benediktinskoga samostana i crkve Sv. Petra u Osoru

Hrvati i Karolinzi

Samostanski kompleks Vele Gospe kod Bala

Korpus europske sakralne arhitekture prvog milenija

Kompleks bazilika u Guranu kod Vodnjana