Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vladimir Dananić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Vibracijska spektroskopija, molekulska dinamika, polimeri, aditivi