Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivanka Žutić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Hidroponska tehnologija uzgoja rajčice
Šifra projekta: 0178033
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
hidropon, rajčica, kultivari, inertni supstrati, hraniva otopina, kvaliteta plodova

Voditelj projekta: Josip Borošić
E-mail adresa:

Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Trajanje: 2002 - 2005
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera